Dla ekologii i bezpieczeństwa

ZAMKNĄ JASKINIĘ WIŚLAŃSKĄ

Władze Brennej chcą zamknąć wejścia do Jaskini Wiślańskiej. Pracę będą wykonane na przełomie czerwca i lipca, czyli w okresie najmniejszej aktywności żyjących w okolicy nietoperzy.
Leżącą na terenie Brennej Jaskinię Wiślańską odkryto stosunkowo niedawno, bo w 2003 roku. Jej korytarze liczą 2275 metrów długości, a deniwelacja, czyli pionowa odległość pomiędzy najniższym a najwyższym punktem wynosi aż 41 metrów. To najdłuższa jaskinia odkryta na terenie polskich Beskidów i jednocześnie najdłuższa niekrasowa jaskinia w kraju. Znajdują się w niej ciekawe nacieki: kalcytowe stalaktyty, draperie, grzybki oraz skupiska niewielkich kryształów gipsu. Ale to nie wszystko. W jaskini tej zimuje aż siedem gatunków nietoperzy! Czas zimy w stanie hibernacji spędza tam grubo ponad setka tych zwierząt. - Otoczenie jaskini jest wykorzystywane przez nietoperze także w trakcie późnoletniego i jesiennego rojenia, związanego u wielu gatunków z godami. W tym czasie w sąsiedztwie jaskini zaobserwowano aż dwanaście gatunków tych ssaków. Wśród nich znalazły się cztery gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Dwa z nich - podkowiec mały i nocek orzęsiony - mają status gatunków silnie zagrożonych wyginięciem w kraju, natomiast dwa kolejne - nocek Bechsteina i mroczek pozłocisty - to gatunki bliskie zagrożenia - informuje Robert Mysłajek, przyrodnik ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".
Miłośnicy i znawcy przyrody niemal od chwili odkrycia Jaskini Wiślańskiej domagali się, aby została ona objęta ochroną prawną. I decyzją Rady Gminy Brenna tak też się stało. Obejmując jaskinię ochroną prawną radni Brennej mieli na uwadze zarówno fakt zimowania tam nietoperzy, jak i jej skomplikowaną morfologię. Ale prowadzące do jaskini dwa otwory nie zostały zabezpieczone przed grotołazami-amatorami. Choć Jaskinia Wiślańska z uwagi na techniczne trudności zwiedzania i konieczność użycia specjalistycznego sprzętu nie nadaje się do udostępnienia turystycznego, to jednak mogą zdarzyć się chętni do tego, aby zapuścić się do jej wnętrza. Dlatego też władze gminy Brenna podjęły decyzję o zamknięciu wejść do jaskini dla osób postronnych. - Na uwadze mamy dwie kwestie. Po pierwsze, ekologię i ochronę nietoperzy, których kilka gatunków zimuje w jaskini. Po drugie, chodzi nam także o kwestie bezpieczeństwa - nie chcemy, aby ktoś niepowołany tam wszedł i narobił sobie kłopotów - mówi wójt Brennej Jerzy Pilch.
Jeden otwór prowadzący do Jaskini Wiślańskiej zabezpieczony zostanie kratą, a drugi specjalną klapą. Prace związane z ich zamontowaniem będą prowadzone między 5 czerwca a 15 lipca, kiedy najmniejsza jest aktywność żyjących w okolicy nietoperzy. - Prace nad wykonywaniem zabezpieczeń będą objęte nadzorem przyrodniczym i przeprowadzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka", które sprawuje opiekę nad tą jaskinią - informuje samorząd Brennej.

(hos)To już ostatni dzwonek

EKOAKTYWNI NA START!

To już ostatni dzwonek, aby przesłać zgłoszenie do konkursu "EkoAktywni" organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Termin mija 28 kwietnia.
Nagrody za działalność ekologiczną przyznawane są od 2008 roku. W rywalizacji mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w tym szkolne kluby prowadzące działalność z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody czy profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, gdzie notowane są przekroczenia standardów jakości środowiska. Mogą to być organizacje ze Śląska działające zarówno lokalnie, jak i regionalnie. Jury oceniać będzie realizowane projekty i programy, ich różnorodność oraz atrakcyjność promocji poprawy stanu środowiska naturalnego.

(klk)Złóż wniosek i przestań truć

STOP dla SMOGu

W maju mieszkańcy powiatu cieszyńskiego będą mogli składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wnioski o dofinansowanie działań, które ograniczą niską emisję.
- Program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji" jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego - informuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dofinansowanie dotyczyć będzie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. Wnioski w tej sprawie będzie można składać od 15 do 26 maja w siedzibie funduszu przy ulicy Plebiscytowej 19 w Katowicach lub przesyłać drogą pocztową. Przed rozpoczęciem naboru wniosków w katowickiej siedzibie WFOŚiGW uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie udzielane będą szczegółowe informacje na temat tej akcji i warunków uczestnictwa.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 32 60 32 252.

(hos)Ekologiczna akcja w Wiśle

POSPRZĄTALI NOWĄ OSADĘ

Mieszkańcy wiślańskiego osiedla Nowa Osada uznali, że początek wiosny to dobry czas na porządki nie tylko we własnych ogrodach. I pozbierali śmieci zalegające w ich okolicy.
Jak informuje Iwona Boś, przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada w Wiśle, w tej ekologicznej akcji wzięło udział około 30 mieszkańców Nowej Osady i Gościejowa. Między innymi posprzątano teren w rejonie ulic Wyzwolenia, Gościejów, Na Groń i Łukowej. Plon był znaczny, bo zebrane śmieci zapełniły około 80 worków.

(hos)Zadbaj o środowisko, bo...

ŚWIĘTO ZIEMI TUŻ-TUŻ

22 kwietnia nie tylko mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego będą świętować Dzień Ziemi. Wiele osób właśnie tego dnia planuje porządki i to nie tylko własnego podwórka. To także doskonała okazja do porozmawiania o problemach dotykających naszą planetę i o sposobach ich rozwiązania. Miłośnicy ekologii mają szansę do wzięcia udziału w ciekawych warsztatach i spotkaniach.
Historia Dnia Ziemi sięga końca lat 60. XX wieku. Jako pierwszy z ideą obchodzenia na całym świecie tego ekologicznego święta wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO. O jego ustanowienie zabiegał także amerykański senator Gaylord Nelson, przejęty degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza masowymi wyciekami ropy u wybrzeża Kalifornii. Pomysł trafił na żyzny grunt. 22 kwietnia 1970 roku, gdy zainaugurowano święto, na placu Waszyngtona zgromadziło się 200 tys. ludzi. Na ulicach innych miast miliony uczniów i studentów domagało się zadbania o czyste powietrze, wodę i walkę z trującymi fabrykami i elektrowniami oraz toksycznymi odpadami.
Obecnie Dzień Ziemi to najważniejsze, najbardziej znane i najhuczniej obchodzone z ekologicznych świąt. Często towarzyszą mu różnego rodzaju akcje przypominające podstawowe zasady dotyczące ochrony środowiska jak np. oszczędzania wody. Wciąż najpopularniejszym sposobem uczczenia Dnia Ziemi jest sprzątanie swojego regionu. Najczęściej uczniowie zbierają śmieci i wyrzucone odpady w okolicach swoich szkół, a także w pobliskich rezerwatach przyrody. Coraz modniejsze są także akcje sadzenia drzew. Filtrują one powietrze, którym oddychamy, w zamian dając nam - dzięki procesom fotosyntezy - tlen. Chronią także klimat i glebę przed erozją wietrzną i wodną. Co więcej, są schronieniem dla zwierząt i zapewniają pokarm m.in. pszczołom.

(klk)

Do druku: pdf