• Aktualności  •
 • Ogłoszenia  •
 • Reklama  •
 • Prenumerata  •
 • Książki  •
 • O nas  •
 • Kontakt  •
 • e-wydanie  •
 • Konkursy  •
 • Ekologia  •
 • Ekologia arch  •
 • AKTUALNOŚCI  dzisiaj jest 2021-06-24  Pobierz w formacie PDF


  O nas

  Danuta Horowska REDAKTOR NACZELNY
   Danuta Horowska


  Andrzej OtczykSEKRETARZ REDAKCJI
  Natalia Tokarska


  Paweł CzuprynaREDAKTOR
  Paweł Czupryna


  Artur Jarczok REDAKTOR
   Artur Jarczok

  Sławomir Horowski REDAKTOR
   Sławomir Horowski


  Dorota Krehut-RaszykREDAKTOR
  Dorota Krehut-Raszyk


  Beata Tyrna REDAKTOR
   Katarzyna Lindert-Kuligowska


  Krzysztof MarciniukREDAKTOR
  Krzysztof Marciniuk

  AGENCJA REKLAMOWA

  W CIESZYNIE w siedzibie redakcji, ul. B. Chrobrego 21 - od 8 do 16,
  tel. (33) 8512221, fax (33) 8525544 e-mail:ogloszenia@gzc.cieszyn.pl.

  Krzysztof Marciniuk DYREKTOR
   Renata Domieracka


  Krzysztof Marciniuk 
   Marcela Bielska


  Krzysztof Marciniuk
   Dorota Rzymanek


  Krzysztof Marciniuk
   Gertruda Rzyman


  WYDAWCA
  "Prasa Beskidzka" Spółka z o.o.
  43-300 Bielsko-Biala, ul. Dubois 4
  tel.: (33) 8123577, 8125878, fax: 8228150
  www.kronika.beskidzka.pl
  e.mail: wydawnictwo@kronika.beskidzka.pl
  Prezes: Mirosław Galczak

  SKŁAD
  "Prasa Beskidzka" Spółka z o.o.

  DRUK
  Agora Poligrafia Sp. z o.o.

  PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ
  W siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywanie skrótów, przeredagowywania i zmiany tytułów nadesłanych materiałów


  ISSN 0209-2565. Nr indeksu 35-9297